FOLLOW US

SPLETNE  STRANI

PRODUKTI IN STORITVE

Proreklam © 2017 I Vse pravice pridržane.

KONTAKT

PROREKLAM,

reklamni napisi in vizualne komunikacije, d.o.o.

Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana, Slovenija

GSM:  +386 41 740 990

              +386 41 618 935

 

E-mail: info@proreklam.si

PRODUKTI  IN  STORITVE

PRODUCTS AND SERVICES

Svetlobne ali nesvetlobne. Izdelava je možna iz različnih materialov. Na voljo je ogromno možnosti izvedbe, v zadovoljstvo stranke in njihovih odjemalcev.

FREE-STANDING LETTERS: Light or Non-Light. Produced from different materials. Available enormous potential performance  for the satisfaction of customers and their clients.

Z več kot 30 letnimi izkušnjami je Proreklam podjetje, ki stoji na trdnih temeljih. Naša ekipa strokovnjakov ve o napisih vse. Kakovostne izkušnje na tem področju zagotavljajo učinkovite storitve in izdelke s področja vizualnega komuniciranja.

Proreklam d.o.o., je zeleno podjetje, ki svoje naročnike informira in osvešča o tematiki svetlobnega onesnaževanja. Svoje naročnike tekoče obveščamo o vseh novitetah varčne in ekološko varne tehnologije za osvetljevanje reklamnih napisov.

LED tehnologija je varčna in ekološko sprejemljiva, njen razvoj pa se neverjetno - skoraj vsakodnevno dopolnjuje.

Ves naš in vaš odpadni material kontroliramo in ekološko recikliramo.

Ob zamenjavi starih napisov  vam le-te razstavimo in odpeljemo na ekološko odlagališče.

 

RECYCLING

All of our and your waste material is controlled and ecologically recycled.

30 LET IZKUŠENJ

MISLIMO ZELENO

LED TEHNOLOGIJA

RECIKLAŽA

Da vas opazijo, kot si želite biti videni: podnevi z odličnostjo izvedbe, ponoči s svetlobo, ki se ji ni moč upreti.

LIGHT SIGNS: In order to be noticed in the way you want to be seen: during daylight, this is achieved through excellent design values thet will bring you public recougnition, during the night, with irresistible light.

To so označevalni stebri, ki označujejo, sporočajo, usmerjajo, kjerkoli so že postavljeni. S svojo imenitnostjo so tudi pot do vašega ugleda.

TOTEM SIGNS: A pole sign signifies, communicates and directs wherever it stands. Their elegance paves the way to your reputation.

Dober projektant/grafični oblikovalec zna povezati željo stranke z možnostjo izvedbe. Sliši se preprosto, a veliko-krat ni. Potrebno je znati poslušati stranko, zadovoljiti njene želje, zraven upoštevati možnost izvedbe, ter vse to strniti v smiselno podobo, ki ugaja. Pri nas to znamo.

PROJECT, GRAPHIC DESIGN: A good graphic designer can relate desire and clients, with the possibility of creation. It sounds simple, but is not. It is necessary to be able to listen to the customer, to satisfy her desires and take into account the possibility of implementation,  and all of this collapse into a meaningful image that appeals.We know how to do it.

So preprosta in učinkovita rešitev, da vas naročniki najdejo. Usmerjajo, nakazujejo in vas vodijo do želenega cilja.  

GUIDANCE SIGNS: Are simple and effective solution that the client finds you. Guide, suggest and leads you to desired destination.

Služi za obveščanje in usmerjanje vaših kupcev/strank  do želenega cilja.  

INDOOR DIRECTIONAL SIGNS: It serves to inform and guide your customers to their destination.

Neonske cevi se izdelujejo z ročnim krivljenjem v umet- niške oblike. Tvorijo se lahko v črke ali grafike. Ustvarjajo dramatično, večbarvno signalizacijo z retro pridihom.

NEON SIGNS: Neon tubes are manufactured with menual bending in the art forms. For letters or graphics. To create a dramatic, multi-colored signaling with a touch of retro.

Odličnost naših izdelkov dopolnjujemo s kvalitetnim digitalnim tiskom. Le-ta omogoča kreativno poslikavo večjih površin na različne materiale. Kvaliteta barv zagotavlja odpornost na zunanje vremenske vplive.

DIGITAL PRINTING: The excellence of our products are supplemented with high-quality digital printing. It allows creative painting large surfaces in a variety of materials. The quality of colors provides resistance to external weather conditions.

V želji informirati naročnika s trendi, spremljamo novosti in iščemo učinkovite rešitve za atraktivne izdelke.

ATTRACTIONS: In order to inform a customer trends  we monitor developments in looking for efficient solutions for new products.

. . . reklamni  napisi  s  tradicijo . . .

Označevalne table, reklamne table, opozorilne table, svetlobne led reklamne table, svetlobni led napisi, 3d črke 040Označevalne table, reklamne table, opozorilne table, svetlobne led reklamne table, svetlobni led napisi, 3d črke 0400Označevalne table, reklamne table, opozorilne table, svetlobne led reklamne table, svetlobni led napisi, 3d črke 0401

PROIZVODNJA

PRODUCTION

Vse izdelke izdelajo naši strokovnjaki, ki skrbijo za kakovost izdelave, saj se zavedamo, da bomo le tako zadovoljili pričakovanja naročnikov in upravčiili njihovo zaupanje.

 

All products are manufactured by our experts who are responsible for the quality of work-manship. We know, this is the only way to meet the clients expectations and justify their trust.

MONTAŽA

INSTALLATION

Za vse naše izdelke nudimo strokovno in zanesljivo montažo. To je ključ do končnega uspeha in zadovoljstva stranke.

 

For all our products we offer professional and reliable installation. This is the key to success and client satisfaction.

SERVIS in vzdrževanje 

SERVICE AND MAINTENANCE

Po izteku garancije nudimo učinkovit servis in vzdrževanje. Zavedamo se, da je bistvo reklame, da služi svojemu namenu.

 

After the expiry of the warranty we provide efficient service and maintenance. We know that the essence of advertising, it serves its purpose.

 • Označevalne table, reklamne table, opozorilne table, svetlobne led reklamne table, svetlobni led napisi, 3d črke 031
 • Označevalne table, reklamne table, opozorilne table, svetlobne led reklamne table, svetlobni led napisi, 3d črke 021
 • Označevalne table, reklamne table, opozorilne table, svetlobne led reklamne table, svetlobni led napisi, 3d črke 221
 • Označevalne table, reklamne table, opozorilne table, svetlobne led reklamne table, svetlobni led napisi
 • Označevalne table, reklamne table, opozorilne table, svetlobne led reklamne table, svetlobni led napisi, 3d črke 041
 • Označevalne table, reklamne table, opozorilne table, svetlobne led reklamne table, svetlobni led napisi
 • Označevalne table, reklamne table, opozorilne table, svetlobne led reklamne table, svetlobni led napisi
 • Označevalne table, reklamne table, opozorilne table, svetlobne led reklamne table, svetlobni led napisi
 • Označevalne table, reklamne table, opozorilne table, svetlobne led reklamne table, svetlobni led napisi
 • Označevalne table, reklamne table, opozorilne table, svetlobne led reklamne table, svetlobni led napisi
 • Označevalne table, reklamne table, opozorilne table, svetlobne led reklamne table, svetlobni led napisi, 3d črke, neon 02